JO-kritik mot handläggning

JÄRFÄLLA Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot miljö- och bygglovsnämnden för handläggningstiden i ett bygglovsärende.

Nämnden meddelade beslut i ärendet först drygt nio månader efter ansökan. Egentligen borde nämnden ha meddelat beslut inom tio veckor, enligt JO.

Som förklaring till den långa handläggningstiden har nämnden hänvisat till att ärendet varit komplext. Men JO skriver att det inte är en ursäkt för en hantering i direkt strid med lagen och för det förtjänar nämnden kritik.

JO utgår från att nämnden vidtar åtgärder så att liknande händelser inte upprepas.