JO kritiserar asylärende

Han ska utvisas, men bor fyra år efter beslutet fortfarande i Sverige.

Den unga killens gode man från Vallentuna riktar kritik mot Migrationsverket.

Nu kritiseras även verket av JO som menar att handläggningen av ärendet har tagit för lång tid.

Den unga killen kom som 13-åring till Sverige i november 2010. I augusti 2011 beslutade Migrationsverket att killens ansökan om asyl skulle avslås och att han därför skulle utvisas ur landet.

I dag, mer än fyra år efter beslutet, är utvisningen ännu inte verkställd. Enligt lag ska utvisning av ett ensamkommande barn inte verkställas om det inte det går att garantera att barnet kommer tas emot av en familjemedlem eller att en annan anhörig tar emot barnet i hemlandet. Migrationsverket är även skyldiga att ha så kallade återvändandesamtal med den som blivit utvisad.

Den gode mannen hävdar att dessa samtal har hållits mycket oregelbundet och nästan alla möten har varit med olika handläggare, detta har gjort att ärendet heller inte har förts framåt eftersom varje handläggare har börjat om från början.

Migrationsverket säger att ärendet har dragit ut på tiden då man dels inte har kunnat finna någon anhörig i den nu 18-åriga killens hemland. Dels har också en omorganisation på myndigheten orsakat att ärendet har dragit ut på tiden.

Den gode mannen menar att den långa handläggningstiden har varit psykiskt påfrestande för killen.

Nu riktar även Justitieombudsmannen, JO, kritik mot verket. I ett beslut skriver man att Migrationsverket inte har följt sina rutiner i att handlägga ärendet effektivt. Man menar också att verket brustit i sina rutiner då man fortsatt att utreda ärendet trots att det inte har gått att hitta några anhöriga eller på något annat sätt ordna så att killen blir väl mottagen i sitt hemland.