JO kritiserar kommunen för lång handläggning

Värmdö En kvinna ville få ta del av löneuppgifter för två anställda vid Värmdö kommun och skickade in en begäran den 5 juni. Den 17 juni fick hon svar att begäran var mottagen. Men kvinnan hörde inget mer och i augusti anmälde hon kommunen till Justitieombudsmannen (JO). Först då fick hon uppgifterna. JO kritiserar kommunen för den långa handläggningen, då allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt.