JO kritiserar staden för sent svar

SOLNA En kvinna i Solna skickade ett mejl med en fråga till stadsbyggnadsförvaltningen den 12 februari i år. Då hon inte fick något svar skrev hon ett brev den 19 februari.

Efter lång tystnad från stadens sida skickade hon ett mejl till ordföranden i stadsbyggnadsnämnden den 18 april. Först den 5 augusti fick hon svar.

JO kritiserar den långsamma handläggningen, men konstaterar också att rutinerna setts över och att förbättrings­arbete pågår.

2015 ska Solna ha en gemensam kundtjänst och målet är att 7 av 10 frågor ska kunna besvaras direkt och att övriga 3 ska hanteras och besvaras skyndsamt.