JO utreder brandkåren

JÄRFÄLLA Justitieombudsmannen (JO) har beslutat att inleda en utredning mot Brandkåren Attunda efter en anmälan från en Järfällabo.

Järfällabon skriver i anmälan att han har begärt att få ut kopior på handlingar av brandkåren men inte fått ut dessa.

Järfällabon har därför vänt sig till JO för att få hjälp.

Brandkåren Attunda har fram till 21 oktober på sig att lämna ett svar.