Jobb med vattenledningar i södra Vallentuna fortsätter

Jobbet med vattenledningar i delar av södra Vallentuna fortsätter.

Under förra veckan blev vattentrycket stundtals så lågt att vissa hushåll fick hämta vatten vid ett tappställe vid Ica Kragsta.

Tekniska problem under förra veckan gjorde att jobbet inte blev klart som planerat.

– Jag har gott hopp. Det här har strulat tillräckligt. Men det är ett stort jobb, säger Michael Söderström, projektledare Norrvattten.

Syftet med projektet är enligt Vallentuna kommun och Roslagsvatten att södra Vallentuna ska få bättre tryck i kranarna.

Det som görs är att Roslagsvatten byggt ett nytt vattenledningsnät som ska betjäna alla ny bebyggelse som finns i området.

Detta nya ledningsnät ska nu anslutas till Norrvattens stora huvudvattenledning. Det är denna anslutning som har dragits med tekniska problem under veckan. En sådan här anslutning får ta max 24 timmar. Sedan måste bakterieprover godkännas innan det nya systemet får tas i drift.

Nu räknar Norrvatten med att arbetena ska återupptas i dag tisdag och vara klara på onsdag.

Den här gången räknar Norrvattens Michael Söderström att hushållen får behålla sin vattenförsörjning intakt.

De gropar som finns i cykelbanan söder om Lovisedalsskolan beror på detta ledningsprojekt. Groparna kommer dock att vara kvar efter att ledningsjobbet är klart på grund av en del nödvändigt efterarbete.