Jobb och värderingar i M:s integrationspolicy

Integration, ny policy på Lidingö.
En nyckel till en lyckad integration är språket, menar Lidingömoderaterna.
Nyanlända ska få jobb snabbt och förstå det svenska samhällets värderingar. Det är två bärande delar i den nya intregrationspolicyn i Lidingö stad.

Mer fokus ska läggas på att nyanlända ska förstå den svenska samhällets värderingar i Lidingö stads integrationsarbete.

Detta enligt den nya integrationspolicy som kommunfullmäktige nu antagit.

Men de svenska samhällets värderingar, menar Moderaterna som ligger bakom förslaget, att nyanlända ska greppa den rådande synen på demokrati och jämställdhet. De ska också förstå och ta till sig de rättigheter och skyldigheter som finns i samhället.

Andra delar i policyn är att nyanlända snabbt ska få jobb för att kunna försörja sig själva. För att uppnå det jobbar just nu Lidingö stad med att skapa både nya arbetstillfällen och praktikplatser.

Att kunna klara sig på svenska är också centralt. Målet är att alla nyanlända ska klara B-nivån på SFI inom två år.