Jobb viktigast för ungdomar

SUNDBYBERG Skapa jobb åt unga, det är den viktigaste frågan i Sundbyberg när ungdomarna själva får säga sitt.

Mer än hälften av de 15 till 19-åringar som svarat på stadens enkät valde jobb som prio ett i kommunen, därefter kommer skola, arbete mot kriminalitet och miljöarbete. I svaren framgår också att stadens unga är intresserade av samhällsfrågor, 35 procent vill vara med och påverka i kommunala beslut.

Samtidigt svarar lika många att de inte tror att möjligheten att påverka finns, eftersom politikerna inte lyssnar.

211 ungdomar som i år fick ett sommarjobb besvarade enkäten.