Igelbäcken rensas på slottsområdet

SOLNA Riksantikvarieämbetet är positivt till förslaget att rensa Igelbäcken vid Ulriksdals slott. Att vattenfåran i Igelbäcken inom slottsområdet hålls fri från vegetation är ett karaktärsdrag, skriver ämbetet i ett yttrande.

Tanken är att röja Igelbäckens nedre del på jättegröe, ett gräs.

Det är länsstyrelsen som gett Riksantikvarieämbetet möjlighet att yttra sig om Igelbäcken.