Så jobbar polisen och stadsdelen efter morden

Therese Karlsson och Håkan Thor
Håkan Thor, kommunpolis i Hässelby-Vällingby, och Therese Karlsson, projektledare på SIG.
Förra veckan mördades en man med kopplingar till det kriminella nätverket Lejonen från Hässelby.
Så här agerar polisen och stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby efter dödsskjutningarna i Järva och resten av länet.

Det var i Kista som två män hittades skjutna i en bil i onsdags kväll. Båda dog av sina skador och den ena var enligt uppgifter till Expressen frontfigur i den kriminella grupperingen Lejonen från Hässelby.

Håkan Thor, kommunpolis för Hässelby-Vällingby, vill inte uttala sig om det aktuella fallet.

Håkan Thor; kommunpolis Hässelby-Vällingby; lokalpolisområde Vällingby; Vällingby centrum

– Det är inte vi lokalt som utreder det. Men generellt under den här perioden med många skjutningar så inser vi att det är nära inpå och att personer här kan drabbas på ett eller annat sätt, säger Håkan Thor, kommunpolis i Hässelby-Vällingby.

Han berättar att den lokala polisen i Hässelby-Vällingby ständigt arbetar med att förebygga sådana här händelser.

– Och för att lugna. Vi följer händelserna och tittar på vilka kopplingar de kan ha till vårt distrikt, säger Håkan Thor.

Även stadsdelsförvaltningen jobbar för att förebygga kriminaliteten i området. Bland annat finns sociala insatsgrupper (SIG), vars syfte är att hjälpa unga vuxna som helt eller delvis livnär sig genom kriminalitet att sluta begå brott.

Hur har SIG i Hässelby-Vällingby agerat efter de dödliga skotten i Järva och resten av Stockholm de senaste månaderna?

–Vi arbetar alltid utifrån vad omständigheterna kräver, deltagarnas behov och utifrån deras uppsatta mål. Arbetet intensifieras vid behov och vid särskilda händelser så blir de såklart tillfrågade kring om de behöver något extra stöd utifrån exempelvis säkerhet eller deras mående, såsom stödsamtal. I övrigt kan jag inte säga att det ser särskilt annorlunda ut nu då vi jobbade med all kraft redan innan händelserna. Men det är klart att vi just nu framförallt fokuserar på uppsökande arbete samt att sprida information om vår verksamhet. Vi vill att alla som kan ha behov av oss ska veta att vi finns så att de har möjlighet att få stöd att påbörja ett liv utan kriminalitet, säger projektledaren Therese Karlsson.

Amir Hushvar, Alejandra Chacin och Therese Karlsson på Sociala insatsgrupper i Hässelby-Vällingby.

Amir Hushvar, Alejandra Chacin och Therese Karlsson på Sociala insatsgrupper i Hässelby-Vällingby.

SIG tar dels emot individer som ansöker om stöd, men de arbetar även uppsökande mot målgruppen och dess anhöriga.

– Det arbetet har länge varit i full gång och det arbetet fortsätter vi med, säger Therese Karlsson.

Hur ser er beredskap ut för att ta emot fler som vill ta sig ur ett liv med kriminalitet?

– Vi håller på att rekrytera en till person nu för att matcha behovet i området och för att även kunna arbeta mer uppsökande. När den tjänsten är tillsatt är beredskapen god, säger Therese Karlsson.

SIG i Hässelby-Vällingby har som princip att kötiden bara ska vara max några veckor.

– Det lyckas vi med framförallt för att vi endast arbetar med individer med problembilden kriminell livsstil, någon som försörjer sig helt eller delvis på brott, säger Therese Karlsson.

Enheten startade hösten 2014 med en anställd och i dag är de tre som arbetar på enheten. Nu tillkommer alltså en fjärde medarbetare.

– Behovet har kanske varit detsamma hela tiden, men fler får reda på att stödet finns och söker sig till oss. Det ringde en precis nu och ansökte om stöd, säger Therese Karlsson.

Fakta

Sociala insatsgrupper har hjälpt 17 personer

Enheten har haft 34 har vi haft inskrivna sedan starten hösten 2014.
Under 2016 hade SIG hjälpt drygt hälften fått ett lyckat resultat.
Det innebär att personerna fått ett eget boende, försörjning och sysselsättning.
Polisen beräknar att det finns ungefär 100 personer i Hässelby-Vällingby som helt eller delvis livnär sig på brott.
Källa: Sociala insatsgrupper Hässelby-Vällingby