Jobbkursen på sommarjobbet ska rusta ungdomarna för framtiden

Benjamin Dousa (M) om Rinkeby-Kistas nya sommarjobbssatsning.
Sommarjobbarna i Rinkeby-Tensta har rustats inför framtiden i sommar.
I Rinkeby-Kista har ungdomarna med kommunala sommarjobb fått lära sig hur man skriver ett perfekt CV och hur man ska uppträda på en arbetsintervju.
Dessutom har många Järvaungdomar fått jobba i innerstan i sommar.

Den politiska majoriteten i Rinkeby-Tensta beslutade i den senaste verksamhetsplanen att de som fick kommunala sommarjobb inte bara skulle arbeta. De skulle även medverka på en kurs i hur man skriver ett bra CV och hur man ska agera på en arbetsintervju.

Samma förutsättningar som på Östermalm

Tanken är att ungdomarna genom kursen ska få en bättre förståelse för arbetsmarknaden, ge dem ett bättre utgångsläge att få jobb i framtiden, och hjälp med att välja en utbildning som leder till arbete i framtiden.

– Ungdomar på till exempel Östermalm får i större utsträckning med sig de här kunskaperna hemifrån om man jämför med ungdomarna i vår stadsdel. Vi vill hjälpa dem på vägen med det här, säger Benjamin Dousa (M), ordförande i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd.

Kursen arrangeras av stadsdelsförvaltningen under en heldag har hållits under tolv tillfällen under lika många veckor i sommar. Enligt stadsdelen har mellan 30 och 60 deltagare medverkat vid varje workshop.

Utbyte med Kungsholmen

Utöver workshopen har även stadsdelen inlett ett samarbete med Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har nämligen tagit över Kungsholmens hantering av kommunala sommarjobbare.

Det här har lett till ett utbyte mellan stadsdelarna där några av Kungsholmens ungdomar får jobba i Rinkeby-Kista och vise versa.

– Det här är integrationspolitik i praktiken. Våra ungdomar får se att Stockholm är större än Järvafältet och ungdomarna från Kungsholmen får se att vår stadsdel inte ser ut som den ofta gör i media, säger Benjamin Dousa (M).