Johannelunds gård ska säljas – kan bli din

Johannelunds gård är en gammal prästgård med två flyglar.
Johannelunds gård är en gammal prästgård med två flyglar.
Har du en stor plånbok och en förkärlek till renoveringsobjekt från sent 1700-tal? Då kanske Johannelunds gård i Traneberg är något för dig.
Micasa fastigheter har nämligen beslutat sig för att sälja den anrika gården, som varit i deras ägo sedan 2005.

Johannelunds gård vid Ulvsundasjön i Traneberg uppfördes 1798 av den förmögne grosshandlaren och skeppsredaren Abraham Keyser och var tänkt som ett lantställe för han och hans familj.

Keyser var gift två gånger, båda hustrurna hette Johanna och gården uppkallades efter hans första maka Johanna Christina Halling.

Johannelunds gård, 1880-tal. Bild: Stadsmuseet (fotograf okänd).

Efter Keyser andra hustrus död såldes fastigheten och hade under 1800-talet flera olika ägare, däribland statsrådet Axel Adlercreutz.

1919 köpte Stockholms stad gården och arrenderade ut den till missionsskolan, vars verksamhet pågick fram till 1960-talet då staden beslutade att upplåta gården som bostäder för ekonomiskt utsatta.

Under 1970-talet gjordes fastigheten om till ett gäst- och behandlingshem för missbrukare.

Fotot taget cirka 1923-24. Bild: Stadsmuseet (fotograf okänd).

2005 övertog Micasa fastigheter, som förvaltar stadens omsorgsfastigheter, ägandet. Sedan 2004 har gården använts som ett behandlingshem för barn med ADHD.

Nu ska nästa kapitel i Johannelunds gårds historia skrivas. Gården står i dag tom, den sista hyresgästen flyttade ut i september och Micasa tog nyligen beslutet att gården ska säljas.

– Staden har inte haft egen verksamhet där på flera år och eftersom staden inte har någon direkt användning av gården har ett beslut om att sälja tagits, säger Gunnar Kempe, fastighetsstrateg på Micasa fastigheter.

Gården kan bli din

Gården har sett likadan ut utvändigt sedan början av 1900-talet och har ett omfattande renoveringsbehov. För 15 år sedan renoverades tak och fasad, men senast en renovering gjordes invändigt var 1978.

– Då renoverades gården hårt. Man byggde många små rum för de boende och delade flera av de stora rummen, säger Gunnar Kempe.

Fotot är taget 1976. Bild: Margareta Cramér/Stadsmuseet

Johannelunds gård ansens ha ett högt kulturhistoriskt värde och fastigheten är grönmärkt Stadsmuseet – den näst högsta av tre kulturhistoriska klassificeringar där gul är den lägsta och blå den högsta.

– Gården kommer att säljas på den öppna marknaden. Sedan får vi se om det blir en privatperson eller ett företag som köper. Detaljplanen styr vad man får använda huset till. Det måste vara någon verksamhet som gynnar det allmänna, säger Gunnar Kempe.

Så en privatperson kan inte köpa gården och använda den enbart som bostad?

– Man ska aldrig säga aldrig, med det är inte tanken.

Gunnar Kempe uppskattar gårdens värde till ungefär 15 miljoner kronor.

– Jag har för mig att man värderade den till 13 miljoner, men då tog man inte hänsyn till skicket utan bara intäkter.

Så ni är nöjda om ni får 15 miljoner?

– 15 miljoner och förhoppningsvis mer betalt för tomträtten.