Jord från byggen dumpas olagligt

Stora mängder schaktmassor, bland annat från utbyggnaden av Roslagsbanan, har dumpats i en hage i Vallentuna.

Tippningen är olaglig och kan förstöra naturen.

– Det handlar om avse­värda mängder, säger Mattias Jansson på ­länsstyrelsen.

Schaktmassorna, som består av jord och sten från olika vägbyggen, ska under en längre tid ha dumpats i en 3 000 kvadratmeter stor hästhage i Vallentuna.

Under våren har kommunen och länsstyrelsen förbjudit dumpningen, trots det ska markägaren ha fortsatt att ta emot schakt­massor för att jämna ut marken.

I förra veckan blev dumpningen aktuell på nytt, när en lastbil med överbliven jord från Roslags­banans utbyggnad välte vid hästhagen, vilket nättidningen Vallentuna fria rapporterade om.

Både länsstyrelsen och kommunen har polisanmält dumpningen och åklagare ska ta ställning till om ett miljöbrott har begåtts. Schaktmassorna kan nämligen skada naturen, trots att prov tagits på delar av jorden innan den dumpades.

– Det kommer inte att dyka upp döda grodor i vattendraget men det kan finnas föroreningar där, säger Frida Hellblom, kommunens miljöinspektör.

Marken är dessutom extra värde­full, då den både omfattas av strandskydd och har en kulturhistorisk betydelse.

En av de entreprenörer som arbetat med schaktmassorna under en längre tid ger dock en helt annan bild. Han uppger att han trott att markägaren haft tillstånd. ­Entreprenören säger också att han bara arbetat med jordmassor som varit godkända för tippning.

– Jag motsäger allt i kommunens och länsstyrelsens bedömning. Det här är snarare en landskapsförbättring, säger han.

Entreprenören tillägger att hans eget arbete med schaktmassorna upphört, efter det att länsstyrelsen förbjöd arbetet i våras.

Trots det är dumpningen olaglig. Länsstyrelsen misstänker även att markägaren fått betalt för att ta emot schaktmassorna. Till exempel har SL:s entreprenör uppgett att de betalat markägaren för att få tippa jord från bygget av Roslagsbanan. Hur mycket pengar det rör sig om vill inte entreprenören berätta. Att tillstånd saknats ska varken entreprenören eller SL ha vetat om.

– SL har ett avtal med huvud­entreprenören för att sådant här inte ska hända, säger SL:s informatör Marianne Grundmark.

På Vallentuna kommun framhåller man svårigheten med att hålla koll på vart schaktmassor från byggen tar vägen.

– Det är svårt både för företag och kommunen. Det är jätteallvarligt, säger Bengt Åke Grip (M), ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Mitt i har sökt markägaren vid ett flertal tillfällen utan framgång.

I hagen har stora mängder schaktmassor tippats utan tillstånd. Det är jätteallvarligt, säger Bengt-Åke Grip (M).