Jordbro städas – av politikerna

De boende har länge klagat över nedskräpningen i Jordbro.

Nu ska politikerna plocka upp skräpet – åtminstone för en dag.

Det är i kommunledningens pågående Jordbrodialog som synpunkterna om att folk skräpar ned i Jordbro återigen kommit till ytan.

Enligt Jordbrodialogens projektledare Nina Holst har det handlat om ”skräp som slängs huller om buller” i hela kommundelen, framförallt glasspinnar och fimpar.

Nu går politikerna ut i fält i kampen mot skräpet. Man gör det tillsammans med kommunanställda, fastighetsbolag, hyresgästföreningar och den allmänhet som vill vara med.

– Vi hoppas att detta kan vara starten på fokuseringen på renhållning i Jordbro. Vi vill i förlängningen bygga om både sophus och se över papperskorgarna här, säger Nina Holst.

Städningen hålls i morgon onsdag och håller på i runt två timmar. Man börjar vid centrum klockan 15 och avslutar vid Jordbrovägen 26 i hyresgästföreningens lokaler runt 17-tiden.

Tror ni att allmänheten hänger på?

– Hyresbolagen har satt upp lappar och delat ut inbjudningar med uppmaningar, men det är svårt att veta hur många som kommer.

Innan städningen startar kommer runt 300 barn från tre förskolor i södra Jordbro att sjunga, berätta och visa arbeten man gjort och satt upp i centrum för alla som ska städa. Barnen själva slipper städa och går sedan i stället på en stor förskolefest.

Fakta

400 ooo kronor

Jordbrodialogen är en dialog utan slutdatum som kommunledningen startat med allmänheten för att få fram synpunkter om bland annat bebyggelse och kollektivtrafik i kommundelen.

Nu har arbetsgrupper bildats på olika teman, bland annat inom trygghet och kreativitet, och varje arbetsgrupp jobbar för att öka kvaliteten på sitt område. Målet är att gå från idé till handling så fort det går.

I medborgarbudgeten finns 400 000 kronor som Jordbroborna kan få använda till förslag.

Källa: Haninge kommun