Jordrörelse låg bakom vattenläcka

Centrala Solna svämmades över
Centrala Solna svämmades över
Läckan i torsdags må ha sett dramatisk ut då vattnet forsade fram genom centrala Solna. Men undersökningar av marken visar inte på någon allvarligare underminering.

– Vi ser inga allvarligare strukturella skador, säger stadsmiljöchef Lars Yllenius.

I torsdags sprang en färskvattenledning läck i korsningen Ankdammsgatan-Huvudstagatan, troligen till följd av rörelser i marken.

– Det kan hända om det blir någon sättning eller oförutsedd rörelse i jorden, säger stadsmiljöchef Lars Yllenius på Solna stad.

Vattnet rann sedan genom jord- och lersediment vilket gjorde det brunfärgat, men något avloppsvatten rörde det sig inte om, förtydligar han.

– Det var ett gjutjärns- eller stålrör för dricksvatten som sprack. Man fick svetsa dit en ny rördel. Det har legat där sen 1960, men det ska i övrigt vara i gott skick, säger Lars Yllenius.

Staden har genomfört geotekniska undersökningar av marken, vilket gjort att man varit tvungna att stänga av trafiken.

– Vi gräver upp delar av gatan för att de hur det ser ut och hur djupt vattnet nått. Enligt en rapport i morse har det inte skett någon allvarligare underminering, men vi kommer att gräva lite till. Vi ser inga allvarligare strukturella skador, säger Lars Yllenius.

I övrigt är han nöjd med den snabba insatsen och saneringsarbetet.

– Man var ute direkt och agerade snabbt från de ansvarigas sida. Det sköljdes ju bort jordmassor, men det tog man undan mycket bra, säger Lars Yllenius.