Jour ska vara på plats inom en timme

Fastighetsjouren ska vara på plats inom en timme efter en fel­anmälan.

Så står det i Familje­bostäders avtal. Bolaget ska nu se över rutinerna.

– Det är tråkigt att hyresgästen i samband med inbrottet upplevt att vi inte gjort tillräckligt för att de ska känna sig trygga, det beklagar vi, säger Jenny Lundmark, pressansvarig vid Familjebostäder.

Bolagets egna uppgifter visar att det tog tre timmar från felanmälan till att jourpersonal var på plats hos Peter och Sandy. Enligt avtalet ska det ta max en timme.

– Det är något vi kommer att ta upp med fastighetsjouren. Vår säkerhetschef kommer också att träffa dem för att säker­ställa att rätt bedömningar görs på plats, säger Jenny Lundmark.

Rutinen är densamma hos alla de kommunala bostadsbolagen: Jourpersonalens uppgift är att, åtminstone provisoriskt, säkra så att ingen kan ta sig in i lägenheten.

– Att få vänta över ett dygn på att kunna stänga om sig låter extremt, säger Bo Strömvall, säkerhetschef vid Svenska bostäder.

Att det tar tid innan en ny dörr är på plats är däremot inget unikt.

– Det kan vara lång leveranstid på en avancerad säkerhetsdörr. Ju enklare dörr desto snabbare går den att ersätta, ­säger Olof Klingvall, pressekreterare på Stockholmshem.

Familjebostäder och Svenska bostäder har avtal med en fastighetsjour som tar hand om felanmälningar utanför kontorstid. Stockholmshem har egen personal även under jourtid.

Fakta

Så står det i avtalet

Så här lyder Familjebostäders avtal med fastighetsjouren:

”Felanmälan som görs under utförandetid skall ha en inställelsetid på plats inom en timme. Jourpersonalens uppgift ska vara att begränsa, om möjligt avvärja skada. Om reparationen kan slutföras inom rimlig tid göra detta. Annars görs en provisorisk reparation eller åtgärd för vidare handläggning av Familjebostäders personal under icke jourtid.”

Källa: Familjebostäder

Jenny Lundmark, Familjebostäder.