Journaler ska lämnas ut

SOLLENTUNA En man från Sollentuna som begärt ut osignerade journalanteckningar kring sin h ustrus vård får stöd av Högsta förvaltningsdomstolen.

Domstolen konstaterar i sitt avgörande att signeringskravet införts av patientsäkerhetsskäl och inte är en signal om att journalen är i färdig version.