Journalmiss när man dog

BROMMA En geriatrisk mottagning i Bromma journalförde inte vården för en svårt sjuk patient under nästan dygn. Patienten led av alzheimers och KOL och misstänktes ha tarmvred. Patienten blev snabbt sämre och avled av sprucken kroppspulsåder.

Socialstyrelsen kritiserar nu mottagningens agerande. Efter att patienten också fick blodbrist anser Socialstyrelsen att mottagningen borde ha haft en mer aktiv övervakning av patienten.