jourplacerade kvinnor måste dokumenteras

HANINGE Inspektionen för vård och omsorg (IVO) trycker åter­igen på att Haninge kvinnojour måste börja föra dokumentation över de kvinnor som placeras på jouren. IVO har tidigare bett kvinnojouren göra det.

Den 27 september redovisade kvinnojouren vilka åtgärder man hade vidtagit, men IVO menar att bristerna när det gäller just dokumentation av de kvinnor som placeras på jouren fortfarande inte har åtgärdats.