ANNONS

Ingen julefrid – här begicks drygt ett inbrott per dag

Bostadsinbrott: Värmdö relativt förskonat från inbrott under julen.
I Värmdö, Nacka och Tyresö anmäldes sammanlagt 30 bostadsinbrott under jul och nyår.
Tjuven tog inte julledigt.
Under jul och nyår anmäldes sammanlagt 30 bostadsinbrott i Nacka, Tyresö och Värmdö, eller drygt ett inbrott per dag.
Hårdast drabbat var Nacka medan Värmdöborna klarade sig lindrigast undan och antalet inbrott i Tyresö låg på ungefär samma nivå som förra julen.
ANNONS

De tre kommunerna Nacka, Värmdö och Tyresö ingår i det som kallas lokalpolisområde Nacka.

Mest utsatta för bostadsinbrott under jul och nyår var Nackaborna. Under perioden 20 december till 7 januari anmäldes 20 bostadsinbrott i kommunen, nästan en fördubbling jämfört med antalet anmälningar samma tid förra julen, då anmäldes elva inbrott.

Invånarna i Värmdö klarade sig betydligt lindrigare. Endast två inbrott anmäldes under jul och nyår, att jämföra med åtta anmälningar förra julen.

I Tyresö låg antalet anmälda inbrott på ungefär samma nivå som förra julen, åtta jämfört med sju förra julen.


Antal anmälda bostadsinbrott under jul och nyår

Antal anmälningar som gjorts under perioden 20 december–7 januari under respektive år.

Källa: Lokalpolisområde Nacka


Ola Åkesson, kommunpolis i Tyresö, säger i en skriftlig kommentar att generellt ökar inbrottsrisken under den mörka årstiden.

”Risken för inbrott ökar något under storhelgerna då många bostäder står tomma. Många reser bort under denna period, eller är borta tillfälligt för att fira högtidsdagarna.”

ANNONS

Ola Åkesson, kommunpolis i Tyresö.

Ola Åkesson fortsätter:

”Detta gör att det blir attraktivt för inbrottstjuven att slå till. Upptäcktsrisken är liten, då både inbrottsobjektet står tomt samt eventuellt också grannhusen står tomma.”

Att antalet anmälda inbrott skiljer mellan de tre kommunerna säger sig Ola Åkesson ha svårt att riktigt analysera:

”Det man kan säga är att i både Tyresö och Värmdö finns det en tradition av en fungerande och effektiv grannsamverkan. Denna grannsamverkan bidrar stort till att hålla nere antal begångna bostadsinbrott.”

Inbrotten som anmäldes i Tyresö var delvis koncentrerade till samma område, Gamla Tyresö, övriga inbrott har anmälts på olika hålla i kommunen. I Nacka anmäldes flertalet inbrott i Saltsjöbaden och i Boo. I Värmdö anmäldes endast två bostadsinbrott, något Ola Åkesson tycker är ”glädjande” men säger sig ha svårt att dra några slutsatser av.

ANNONS