Kackerlackorna kan ta ett år att få bort

Saneringen mot kackerlackor på Snapphanens förskola kan dra ut rejält på tiden.

Nu vill en förälder att förskolan stänger.

Vid ett möte förra veckan mellan kommunen, saneringsföretaget och föräldrar med barn på Snapphanens förskola, framkom att saneringen mot kackerlackor på förskolan kan ta alltifrån några månader upp till ett år.

– Kackerlackor är svåra att bli av med. Jag kan inte svara på när kackerlackorna är borta. Enligt saneringsföretaget kan man se att de nu minskar i antal efter de saneringar som gjorts, säger Anna Maria Norfall, fastighetsförvaltare för Järfällas förskolor.

Det var i förra veckan som Lokaltidningen Mitt i skrev om att det hittats hundratals kackerlackor i kylen, i mat och på avdelningarna på Snapphanens förskola, där drygt 100 barn går. Skadedjuren har funnits i lokalerna åtminstone sedan i våras.

I samråd med saneringsföretaget och miljöförvaltningen har Anna Maria Norfall varit med och beslutat att hålla förskolan fortsatt öppen.

– Vi har gått på saneringsföretagets beslut. Det här är inget farligt för barnen, säger hon.

Enligt Norfall är risken liten att barn får med sig kackerlackor hem. Men rådet till föräldrarna är ändå att skaka av jackan när barnen lämnar förskolan.

Som hon känner till har ingen förälder valt att flytta sitt barn från förskolan.

– Om det finns föräldrar som är väldigt oroliga kan de ta kontakt med barn- och ungdomsförvaltningen.

Och Kah Slenning, barn- och ungdomsdirektör, bedömer generellt att den som i ett sådant här läge vill byta förskola kan få göra det.

En förälder som Lokaltidningen Mitt i har pratat med har valt att tills vidare ta sitt barn ur förskolan.

– Jag tar inte risken att kackerlackorna kommer med hem till mig.

Föräldern ifrågasätter hur kommunen och förskolan hanterat situationen, bland annat att köket varit öppet sedan i maj, då kackerlackorna först upptäcktes, och stängde först för tre veckor sedan.

– Jag tycker att de ska tänka på ett alternativ, säger föräldern och syftar till att förskolan bör stängas.

Oppositionsrådet Claes Thunblad (S), tänker ta upp det inträffade på kommunfullmäktige i december. Han menar att de rutiner som finns när skadedjur upptäcks inte får brista.

– Som förälder måste man känna sig trygg när man lämnar sina barn på förskolan, säger han.

I saneringsarbetet används nu klisterfällor, gel och sprejning. Om en månad ska men utvärdera på nytt om åtgärderna gett effekt.