Kackerlackor på förskola

RINKeBY Vid två kontroller på en förskola i Rinkeby hittade inspektörerna kackerlackor i köket.

Vid den första kontrollen i mitten av juni fanns tio fällor utsatta på bänkar i köket med levande och döda kackerlackor. I det uppföljande besöket förekom fortfarande kackerlackor i köket och miljöförvaltningen har nu förbjudit verksam­heten att hantera oförpackade livsmedel tills problemet är åtgärdat.