Kackerlackorna kryllade i dagiskök

Snapphanens förskola i Jakobsberg har haft problem med kackerlackor sedan i maj och tvingats hålla stängt vid två tillfällen.
Snapphanens förskola i Jakobsberg har haft problem med kackerlackor sedan i maj och tvingats hålla stängt vid två tillfällen.
Snapphanens förskola fick stänga för sanering av kackerlackor för en vecka sedan.

Hundratals kackerlackor hittades i kylen, i mat och på avdelningarna.

Skadedjuren har funnits i lokalerna åtminstone sedan i våras.

Det handlar om tyska kackerlackor, den mindre kackerlackan som blir några centimeter stor.

– Det har hittats kackerlackor i maten och i kylskåpet, säger miljöinspektör Giovanna Sanchez.

Enligt livsmedelsinspektör Kristina Engström har kackerlackorna haft bo bland annat i köket.

Hur många kackerlackor handlar det om?

– Hundratals, säger Kristina Engström. Jag har sett många kackerlackor vid köksbänken som revs ut och i fällor som ställts ut i köket. Jag har inte träffat på det i den här omfattningen tidigare.

Var kommer kackerlackorna ifrån?

– De kan komma lite varstans ifrån, säger Kristina Engström.

Kackerlackorna upptäcktes vid en rutinkontroll i maj. Sedan dess har en enhet inom kommunen som jobbar med arbetsmiljö vid förskolor tillsammans med Snapphanens förskola och en saneringsfirma satt in kontinuerliga åtgärder, enligt Anna Maria Norfall, arbetsmiljö- och fastighetssamordnare i Järfälla kommun.

Kommunens livsmedelsinspektörer fick kännedom om kackerlackorna först för två veckor sedan.

– Vi blev inkopplade väldigt sent och vidtog åtgärder direkt, säger Kristina Engström och syftar på att förskolan tillfälligt stängdes för sanering.

När ska ni på miljö och hälsa informeras?

– Om man ser en kackerlacka i maten ska man kontakta oss, säger Jenny Färm, tillsynschef för miljö- och hälsoskydd.

När kackerlackor första gången upptäcktes i mat vet Jenny Färm inte.

– I maj hade vi ingen kunskap om det och vi hade heller inget behov av att veta det. Från början hittades inte kackerlackor i livsmedel utan i fällor.

– Om saneringen inte fungerar ska vi bli inblandade. men självklart vill vi ha information så fort som möjligt, säger Jenny Färm.

Förskolan, med plats för drygt 100 barn, har varit stängd vid två tillfällen, dels i augusti och dels 8 till 11 november, för sanering genom sprejning, men har kunnat öppna igen trots att kackerlackor enligt kommunen fortfarande finns kvar och fler saneringar behövs. Såväl Anna Maria Norfall som Jenny Färm bedömer att kackerlackorna inte är farliga för människors hälsa men att överkänsliga personer kan reagera.

En förälder med barn förskolan ifrågasätter att förskolan hålls öppen.

– Jag tycker att de ska erbjuda andra lokaler tills kackerlackorna är borta.

I går måndag hölls informationsmöte för föräldrarna.

– Saneringsföretaget och kommunen har det här under fortsatt uppsikt, säger Anna Maria Norfall.

Jag har inte träffat på det i den här omfattningen tidigareKristina Engström, livsmedelsinspektör

Fakta

Snabb sanering är viktigt

Kackerlackorna äter nästan allt. De förorenar med sina exkrementer och sitt illaluktande sekret.

Kackerlackor har förmåga att ta upp, avge och överföra olika smittoämnen såsom salmonella, campylobacter och listeria.

Misstänker man problem med kackerlackor är det viktigt att så fort som möjligt kontakta skadedjursbekämpare med kompetens på området.

Källa: Anticimex