Kaféägare kritiseras för dålig koll

Vallentuna En kaféägare kritiseras av kommunens livsmedelsinspektör. Vid en oanmäld kontroll i juli testades personalen i sin kunskap om bland annat livsmedelshygien, rengöring och skadedjurskontroll.

Enligt inspektören har ägaren av kaféet för dålig koll på hygienrutiner.

Vid inspektionen fann man också smuts på lister i kylen och smutsiga och slitna skärbrädor.

Dessutom förvarades hamburgare och fisk öppet och oförpackat i kylen.

Om bristerna inte har rättats till vid en uppföljande inspektion kan kaféet komma att straffas med böter eller förbud.