ANNONS

Kaffebacken ska göras säkrare

Värmdöleden
Värmdöleden i höjd med Södra länken-tunneln blir fyrfilig för att avlasta avfarten till tunneln.
Den olycksdrabbade Kaffe­backen på Värmdöleden får en extra fil ner mot Södra länken för att avlasta infarten till tunneln.

Dessutom flyttas bommarna som spärrar av Södra länken vid trafikstockning.
ANNONS

Bilarna susar förbi där Lokaltidningen Mitt i står tillsammans med trafikpoliserna Johan Kust och Ulrika Malmberg vid vägrenen på Värmdöleden. Det är några hundra meter före avfarten till Södra länken-tunneln. Här kör bilisterna ofta för fort.

– Snittet ligger på 100 kilometer i timmen. Det är en av de platser i Nacka som är mest bekymmersamma ur trafiksynpunkt, säger Johan Kust, chef för trafikpolisen i Nacka polismästardistrikt.

En vanlig vardag passerar omkring 60 000 bilar på väg 222, som är numret på Värmdöleden.

Problemet uppstår när förare ska köra ner i Södra länken-tunneln och ska lägga sig i den enda vänsterfilen som leder in i tunneln. Många försöker tränga sig in i filen, med köbildning som följd. Vissa bilister bryr sig inte om att sänka farten utan fortsätter köra i samma höga hastighet.

I fjol inträffade tio trafikolyckor på den här delsträckan, varav tre svåra. De senaste veckorna har minst två olyckor inträffat på sträckan. Förra måndagsmorgonen krockade flera bilar.

Veckan innan, torsdagen den 13 februari, krockade fem bilar på samma sträcka.

– Den olyckan kunde ha förhindrats om alla hållit 70 kilometer i timmen, säger Johan Kust.

Enligt Trafikverket har ännu ingen dödsolycka inträffat på sträckan, men flera personer har skadats svårt. Trafikpolisen har nu begärt ett möte med såväl Trafikverket som Nacka kommun om trafiksituationen.

– Det är uppenbart att något måste göras, säger Johan Kust.

ANNONS

Enligt Frida Foley, som är samhällsplanerare på Trafikverket, planerar verket redan för åtgärder på sträckan.

– Vi tittar på att bredda vägen i höjd med tunnelinfarten, från tre till fyra filer, för att slippa olyckor, säger hon.

En annan planerad åtgärd är att flytta bommarna som används för att spärra av infarten till tunneln när det blir för mycket trafik i den. Som det nu är upptäcker många bilister bommarna för sent och börjar backa tillbaka, mot trafiken, vilket enligt Frida Foley är förenat med livsfara.

Åtgärderna i höjd med Södra länken-tunneln ska genomföras redan i år och kostnaden är beräknad till 13 miljoner kronor.

Fakta

Backen är över en kilometer lång

Den så kallade Kaffebacken på Värmdöleden är en ungefär 1,5 kilometer lång backe som sträcker sig från Nacka gymnasium ner till Södra länken-tunneln.

Högsta tillåtna hastighet är 90 kilometer i timmen men strax före avfarten till Södra länken-tunneln blir det 70.

Backen är uppkallad efter det kafferosteri som tidigare låg i Svindersvik.

ANNONS