Nordkorea får p-plats i Visättra

Flemingsberg Regeringskansliet har fått en förfrågan av den Nordkoreanska ambassaden i Stockholm angående att de vill ha en egen parkeringsplats i Visättra.

Orsaken är att ambassaden har sin handelssektion i kommundelen, där en av de ambassadanställda också bor.

Huddinge kommun har nu ordnat så att landet får en egen parkeringsplats för sin diplomatbil längs Visättravägen utanför Visättraskolan.

En ny blåfärgad skylt där det står ”Endast beskickningsbilar” ska enligt kommunens gatu- och parkavdelning sättas upp den 13 mars.