Källa till oljespill fortsatt okänd

Utsläppskällan av spillolja i Kallhäll i februari är fortsatt okänd.

– Utsläppet kan ha skett tidigare under vintern, eller så har oljan legat samlad i någon brunn. Källan är näst intill omöjlig att hitta, säger Hans Gabrielsson på Järfälla kommuns va-sektion.

Samtliga upptäckt spillolja i vattendraget har samlats upp.

– Jag var vid vattendraget i Kallhäll och tittade, det såg ut som om oljeutsläppet aldrig hänt, säger Hans Gabrielsson.

Spillet upptäcktes den 28 februari. Omkring 300 liter olja samlades in. Länsarna i dammen och vattendraget ska ligga kvar några veckor till, tills dagvattenledningar har spolats rent.