ANNONS

Källenfors: Lidingöbor har rätt till fler poliser

Daniel Källenfors kommer att fortsätta arbeta för fler synliga poliser på Lidingö.
Daniel Källenfors kommer att fortsätta arbeta för fler synliga poliser på Lidingö.
Lidingö stad och polisen samverkar för att motverka bland annat narkotikabrott. Men kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M), är inte nöjd med polisnärvaron på ön.
– Lidingöbor betalar full skatt och har rätt till en större polisiär närvaro, säger han.
ANNONS
Fakta

Lyssna på Mitt i Lidingö

Prova att lyssna på våra artiklar inlästa av reportern. Vill du kunna stoppa ner telefonen i fickan och lyssna på flera i artiklar medan du är på språng så funkar det bäst att lyssna i Podbean-appen. Glöm inte att följa Lyssna på Mitt i Lidingö så får du uppdateringar när vi lägger upp nya inlästa artiklar.

För några veckor sedan tecknade Lidingö stad och polisen en samverkansöverenskommelse som reglerar hur polisen och staden fördelar ansvaret kring brottsförebyggande arbete.


Mitt i granskar lokalpolisen balk

I en serie artiklar granskar vi Lokalpolisens arbete på Lidingö och i innerstan. I tredje och sista delen berättar vi hur Lidingö stad är kritisk till polisens närvaro på ön. Här kan du läsa första delen, om hur innerstans brottslighet skapar polisbrist på Lidingö och andra delen, om hur våldet mot kvinnor och barn oroar polisen.


Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M, berättar nu att majoriteten övervägde att inte skriva under avtalet då polisen inte mött stadens krav att stationera fler poliser på ön.

– Vi övervägde att inte skriva på för att markera. Men då stod vi inför att inte få stödet för arbetet med ungdomar och mot narkotika, säger han.

Varför är det så viktigt att få fler poliser till Lidingö?

– Lidingöbor betalt full skatt och har rätt till en större polisiär närvaro, säger Daniel Källenfors.

Nu finns ända samverkansavtalet påskrivet och polisen medborgarlöften till Lidingöborna. Vad tycker du om dem?

– Det är en stor förbättring jämför med föregående period. Vi drev frågan med fler poliser men polisen vägrade stenhårt. 

 Staden planerar nu att utöka användningen av lokala väktare. 

– Vi har tittat på möjligheten med lokala ordningsvakter men landat i att använda lokala väktare, som har lite andra befogenheter  i stället. Det fungerar lika bra som ordningsvakter och är betydligt billigare. Redan idag kallar köper staden in väktartjänster vid behov, till exempel när det är stökigt någonstans. Nu är intentionen att utöka detta. 

Fakta

Detta är polisens löfte till Lidingöborna

I medborgarlöftena till Lidingöborna finns fyra områden som ska prioriteras.

  • Trygghet
  • Ungdomar
  • Tillgreppsbrott
  • Trafik

Det här ska polisen göra:

”Polisen ska tillsammans med Lidingö stad och andra berörda aktörer arbeta mot upplevd otrygghet på Lidingö. Detta ska genomföras genom exempelvis trygghetsvandringar, medborgardialog, trygghetsskapande kommunikations-insatser och olika samverkansforum”. 

”Polisen ska tillsammans med Lidingö stad och andra berörda aktörer aktivt arbeta för att minska användning av narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak bland ungdomar. Detta ska genomföras genom bland annat nattvandringar, samverkansmöten, informationsmöten för vårdnadshavare, riktade operativa insatser och skolbesök”.

”Polisen ska tillsammans med Lidingö stad och andra aktörer utveckla det brottsförebyggande arbetet mot tillgreppsbrott på Lidingö. Detta ska ske genom bland annat informationsmöten med grannsamverkansföreningar, stödja Grannsamverkan på hjul samt under året löpande skicka ut nyhetsbrev med aktuell brottsstatistik, trender samt brottsförebyggande råd gällande tillgrepp”.

”Polisen ska utifrån aktuell lägesbild genomföra riktade insatser mot trafikbrott på Lidingö. Insatserna ska riktas mot bland annat hastighetsöverträdelser på vägar utanför skolor och trafikbrott på moped inklusive mopedbilar”.

ANNONS