Kälvestabor i upprop mot byggplaner

Planerna på ett nytt bostadsområdet i Kälvesta väcker känslor hos lokalborna.
Planerna på ett nytt bostadsområdet i Kälvesta väcker känslor hos lokalborna.
På torsdag beslutar exploateringsnämnden om 220 nya hyresrätter intill Björnmossevägen. Många Kälvestabor är oroliga för att stadsmiljön ska förändras i grunden.

Torsdagen den 7 december ska exploateringsnämnden besluta om 220 nya hyresrätter intill Björnmossevägen i Kälvesta.

Det handlar om ett markanvisningsbeslut till AB Svenska Bostäder för flerfamiljshus med 220 lägenheter. Våren 2018 planeras ytterligare en markanvisning för 150 bostadsrätter och 30 radhus. 

Ville ha lägenheter

Anna-Greta Holmbom Björkman är projektledare på exploateringskontoret.

– Jag tror att exploateringsnämnden kommer att godkänna projektet. År 2014 godkände inte politikerna ett förslag som innehöll radhus. Man ville se flerfamiljshus och lägenheter i stället, vilket nu blir fallet, säger hon.

I samband med byggplanerna har flera lokalbor kontaktat Mitt i Västerort. Många uttrycker en oro över att stadsbilden i Kälvesta kommer att förändras i grunden.

Villorna kommer formligen slukas av de huskroppar på fyra till fem våningar som man planerat

En av dem är Lotta Sandström, som bland annat vänder sig mot att ett av de större sammanhållna grönområdena i Kälvesta försvinner.

– Vad har man tagit för hänsyn till de villor som ligger längs Björnmossevägen? De kommer formligen slukas av de huskroppar på fyra till fem våningar som man planerat, säger hon. 

Tar fram protestlista

Therese Wallin är en annan orolig Kälvestabo. Hon tycker att lägenheter och modulhus av typen Stockholmshus inte passar in i den rådande arkitekturen. Just nu finns överhuvudtaget inga lägenheter i Kälvesta.

– Många som jag har pratat med anser att det nya bostadsområdet kommer att förstöra hela stadsmiljön. Många har flyttat hit för grönskans skull. Om man ville åt urbana stråk hade man flyttat till innerstan, säger Therese Wallin.

Hon är med på att det behövs nya bostäder, men menar samtidigt att det måste finnas en rimlighet i hur pass mycket som byggs på en och samma plats.

Tillsammans med flera andra Kälvestabor har Lotta Sandström och Therese Wallin nu startat en namninsamling för att stoppa bygget. På onsdag samlas man vid Björnbodahallen för att skriva på listor.

Förstår att vissa lokalbor ogillar planerna

Projektledaren Anna-Greta Holmbom Björkman förstår att en del kommer att ogilla planerna. Hon pekar på att ett grönområde kommer att finnas kvar på östra sidan om Björnmossevägen.

– Vi har placerat bostadshusen på den västra sidan för att störa villornas utsikt så lite som möjligt, säger hon.

Att döma av ritningarna kommer utsikten från de befintliga husen närmast det nya bostadsområdet att påverkas rejält.

Fakta

Byggprocessen steg för steg

  1. På torsdag tas beslut i exploateringsnämnden om den första etappen med 220 nya lägenheter i Kälvesta.
  2. Om exploateringsnämnden godkänner beslutet, går ärendet vidare till stadsbyggnadsnämnden. Där tas beslut ifall man ska gå vidare med detaljplaneläggning.
  3. Enligt exploateringskontorets bedömning arbetet med detaljplanen att pågå i cirka 16
    månader.
  4. När detaljplaneprocessen har inletts får boende komma till tals under samrådet. Det syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.
Källa: Boverket och exploateringskontoret