Kamera vakar över sovande seniorer

De tre som deltog i projektet kände sig trygga med kameran. Bilden är en genrebild.
De tre som deltog i projektet kände sig trygga med kameran. Bilden är en genrebild.
Nu kan äldre i Vallentuna kommun välja att låta en kamera vaka över nattsömnen i stället för fysiska besök av vårdpersonal.

Den här valmöjligheten sjösattes 20 oktober efter att tre personer fått testa metoden.

Idén är att en kamera installeras hos den äldre som i annat fall skulle få fysiska besök av hemtjänstpersonal under natten.

Med kamerans hjälp kan istället personalen titta till den sovande via en skyddad anslutning där alla besök registreras.

Enligt socialförvaltningen som genomför pilotprojektet har det fallit väl ut.

– Vi är nöjda med testperioden och att personerna som deltagit är positiva. Nu ska vi ge alla våra hemtjänstkunder den här möjligheten, säger Leo Savela, tekniskt ansvarig för lösningen på socialförvaltningen i Vallentuna kommun.

Personalen i hemtjänsten ska också, enligt kommunen fått ett lättare arbete med mindre syess och stora tidsvinster.

Kritiker till sovkamerorna menar att nackdelen är att vården bilo allt mindre varm och mänsklig, då en kamera ersätter besök från personal.

Förespråkare säger å andra sidan att personalen får mer tid till de äldre då det verkligen behövs.

Alternativet att få fysisk tillsyn finns kvar i kommunens hemtjänst.