Tuffare kameraövervakning av Värtahamnen – Tullverket fick rätt

Värtahamnen ska kameraövervakas.
Värtahamnen ska kameraövervakas.
Förvaltningsrätten ger Tullverket rätt.
Bilderna från kameraövervakningen av Värtahamnen kommer att lagras i en databas.

Tullverket och Datainspektionen var till en början överens om att Värtahamnen skulle kameraövervakas. Men när det kom till tekniken gick åsikterna isär.

Tullverket ville använda en teknik för att registrera registreringsskyltar och samla dem i en central databas istället för direkt i kamerorna som Datainspektionen menade var bäst.

Tullverket får rätt

Tullverket överklagade Datainspektionens beslut och förvaltningsrätten fick i uppgift att bestämma hur bilderna från övervakningskamerorna skulle lagras.

– Förvaltningsrätten har bedömt att de överklagade besluten ska gälla utan de aktuella villkoren och att avläsning, beskärning och analys av registreringsskyltar därför inte måste ske direkt i kamerorna, säger Mats Mossfeldt, rådman i ett pressmeddelande.

Brottsförebyggande intresse

Förvaltningsrätten ger alltså Tullverket rätt och menar att intresset av att bevaka Värtahamnen i ett brottsförebyggande och brottsbekämpande syfte är större än enskildas integritetsintresse.

Detta för att hamnen inte är en plats av privat karaktär.