Kameror inomhus i skolor tvingas bort

Järfällas skolor kan tvingas stoppa kameraövervakningen inomhus dagtid.

Detta efter två domar i Högsta förvaltningsdom­stolen.

– Skulle vi ta bort kamerorna kan det öka otryggheten bland eleverna, befarar Bo Winander (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla kommun.

Två skolor i Stockholm har nyligen fått nej till att använda kameraövervakning dagtid. Det står klart efter domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Skolorna är Bromma gymnasium och Ross Tensta gymnasium.

De har båda, efter flera år långa tvister, fått nej till kamera­övervakning inomhus på dagtid.

Avslaget kom trots att båda skolorna har angivit att de har problem med skadegörelse och bråk, och att övervakningskameror ses som det enda alternativet till att skapa en tryggare skolmiljö.

I inget av de här två fallen tycker dock Högsta förvaltningsdomstolen att skälen är tillräckliga: den enskildes intresse av att inte bli övervakad väger tyngre.

Lokaltidningen Mitt i kunde redan 2006 berätta att Järfällas skolor då var de mest kameraövervakade i länet. Nu kan kameraövervakningen, efter domarna i Högsta förvaltningsrätten, upphöra, åtminstone inomhus.

Bo Winander har hittills bara hunnit läsa referat av domarna, men han befarar konsekvenser även för Järfällas skolor.

– Ja, att skolorna blir så försiktiga, att de väljer att inte ha kameraövervakning. Då ökar risken för oro, vandalisering och stölder, säger han.

Bo Winander har bett tjänstemännen att kartlägga kameraövervakningen inomhus i skolorna, och villkoren för övervakningen.

– Jag har bett vår förvaltningschef gå igenom läget i Järfälla och om vi uppfyller kraven som Datainspektionen ställer.

Enligt Yvonne Lagerhäll, programchef på barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla, är det för tidigt att säga något om utgången.

– Vi ska kontrollera detta, det är ännu för tidigt att säga något, säger hon.