… och 200 kameror till i kollektivtrafiken

SL Biljettkontroll, biljettkontrollant, kroppskamera
SL vill även att fler biljettkontrollanter får filma dig när du ombeds visa upp biljetten.
Ett nytt förslag till kameralag i kollektivtrafiken presenteras i morgon, vilket kan leda till fler kameror i och runt stationer.
Nu permanentas också försöket med kroppskameror på busschaufförer på våldsutsatta busslinjer.

I morgon, onsdag, presenteras ett förslag till ny kameralag i kollektivtrafiken, vilken Region Stockholm (tidigare landstinget) hoppas ska utöka möjligheterna till kameraövervakning utanför stationer och vid knutpunkter. Runt 200 kameror är tänkta i ett första skede.

I dagsläget finns cirka 20 000 övervakningskameror inom kollektivtrafiken i länet: 5 000 i spårtrafiken, 10 000 på bussar och resterande på stationer. I stort sett samtliga t-banestationer är kamerabevakade, liksom nästa alla pendelstationer.

I mars blir försöket med kroppskameror på busschaufförer på tre linjer permanent: buss 179 mellan Vällingby och Sollentuna, buss 514 mellan Spånga och Häggvik samt buss 540 från Tensta via Sundbyberg och Solna till universitetet.

SL vill även att fler biljettkontrollanter får filma dig när du ombeds visa upp biljetten. Dessutom vill man få upp kameror i busskurer.