Domar begränsar rätten till syskonförtur

skola genre
För föräldrar är det praktiskt om barnen går i samma skola.
Syskonförtur aldrig kan gå före elevers rätt att gå i en skola nära hemmet. Det slår kammarrätten i Stockholm fast i två domar.

Domarna kan minska möjligheten för syskon att gå i samma skola, skriver Aftonbladet.

Kammarrättens domar hade överklagats till Högsta förvaltningsrätten, men den har nu meddelat att fallen inte kommer att prövas där. Därmed står kammarrättens domar fast.

Domarna innebär inte att syskonförtur förbjuds, men att närhetsprincipen (elever rätt att gå i en skola nära hemmet)  och föräldrars önskemål alltid väger tyngre.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) vill dock lugna  föräldrar, som är oroliga för att deras barn ska hamna i olika skolor.

– Regeringen vill säkerställa att kommunerna kan använda syskonförtur när det ska göras urval till skolor. Vi har ju tillsatt en utredning som ska se över ändringar av regelverket. Förslaget ska presenteras i mars nästa år och vi kommer inte att dra ut på frågan, säger Anna Ekström till TT.