Kamp för salamandrar på Facebook

Lidingö På Lidingö stads Facebooksida går debatten om salamandrarna i Stockby varm. Flera personer har skrivit att de är emot att staden vill anlägga en återvinningscentral i ett område där det lilla djuret finns.

Staden har bland annat svarat att det ännu inte är bestämt när en ny återvinningscentral ska byggas. Sörab som driver centralen har inte fått klartecken än. Länsstyrelsens beslut är överklagat och kommunen inväntar besked.