ANNONS

Kamp om guldlägen i Botkyrka

På Husmässan i ytterkanten av Eriksberg ställer småhusföretag ut bland annat färdiga villor. Nu är ägaren           Thomas Hahn och kommunen i konflikt om marken.
På Husmässan i ytterkanten av Eriksberg ställer småhusföretag ut bland annat färdiga villor. Nu är ägaren Thomas Hahn och kommunen i konflikt om marken.
Botkyrka kommun skapar nya områden för företag och handel. Södra Porten som ska ge 4 000 nya arbeten är ett av dem – men en del gamla företag känner sig offrade.
ANNONS

Thomas Hahn minns när hans företag Husmässan kom till Botkyrka 2008.

– Det var öppna armar från kommunen. När kommunen hade besök var Husmässan ett av ställena tillsammans med moskén man visade besökare till i kommunen. Vägen som går in här fick till och med namnet Husmässan, berättar Thomas Hahn.

Efter några år hände dock något, enligt Thomas Hahn. Besöken upphörde och nu ligger Eriksbergsföretagaren i strid med kommunen om avtalet han och kommunen tecknade år 2008. Även visionerna och diskussionerna med Botkyrkabyggen om ett nationellt byggcentrum med upp till 2 000 arbetstillfällen är satta på paus.

Thomas Hahn förbereder i stället en stämningsansökan. Han menar att kommunen går för långt i sina ambitioner att samarbeta med byggföretaget Skanska. Versionerna om vem som har rätt går isär.

Läget nedanför Botkyrkabacken i Eriksberg är inget toppläge i dag. Men det förändras radikalt om planerna på Södra Porten blir verklighet. På platsen vill kommunen och Skanska skapa en portal till Stockholm med både handel och andra företag. Och över delar av marken som Husmässan arrenderar är det tänkt att en ny Hågelbyled ska gå.

Enligt kommunen innebär det att Husmässan måste flytta på sig. Thomas Hahn menar att så inte är fallet och vill köpa eller fortsätta arrendera marken med hänvisning till avtalet.

– Jag kan flytta på en del av husen för vägens skull, säger Thomas Hahn.

Att marken är sank och behöver prepareras är ett annat skäl som gör en flytt nödvändig, enligt kommunen.

– Men marken här har redan tyngts ned av schaktmassor från Klarakvarteren, säger Thomas Hahn.

ANNONS

Botkyrka kommuns Krister Stralström, som är styrelseordförande i det gemensamma bolaget som Skanska och kommunen bildat, ifrågasätter hur Hahn ska kunna vara kvar – inte bara med tanke på vägbygget.

– Vi ska göra geologiska undersökningar. Och finns det redan schaktmassor i marken så har vi inga rapporter på vad de innehåller. Har vi otur måste vi flytta på innehållet, säger Stralström.

I det gemensamma bolaget som kommunen bildat med Skanska pytsar kommunen in 37 hektar kommunal mark, däribland marken där Husmässan ligger. Från andra sidan skjuter Skanska till 100 miljoner kronor, en summa som värderingsfirman Bryggan kommit fram till. Skanska ska sedan se till att marken blir byggbar och att området får vägar. Bolaget säljer därefter tomter och delar på vinsten.

Thomas Hahn menar att det är risk att kommunen släpper iväg marken för billigt med tanke på den potentiella vinsten. Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) ser det på ett annat sätt.

– För mig handlar det här snarare om hur kommunen ska få maximal möjlighet att sälja marken till ett mycket högre pris och samtidigt skapa 4 000 arbetstillfällen, säger hon.

Enligt Ebba Östlin finns det också ett annat skäl till att Husmässan måste flytta. Marken Husmässan ligger på kommer att hamna i toppläge precis invid nya Hågelbyleden.

– Vi vill ha en annan typ av bebyggelse här. Husmässan med sin struktur kan inte ligga mitt i detta, säger kommunalrådet.

 

slkadfj

Ebba Östlin.

Thomas Hahn pekar på en annan affär med Skanska i Eriksberg där han tycker att kommunen sålt skattebetalarnas mark för billigt till Skanska. För 400 kronor kvadratmetern fick Skanskas dotterbolag köpa mark som Botkyrka Buss uppger de ville köpa för 700 kronor och Mekonomen i Eriksberg för 1 000 kronor.

– Vi meddelade vårt intresse, sedan hörde vi inget alls. En dag började bara bygget på tomten, säger Doraid Sabri som driver Mekonomen i Eriksberg.

Thomas Hahns avtal från 2008 sträcker sig fram till 2018. I avtalet finns ett parti om just Hågelbyleden, och vad som gäller om marken blir intressant för exploatering, försäljning eller annan form av upplåtelse. Här står att kommunen i första hand ska förhandla med Hahn om antingen ”markförsäljning eller fortsatt arrende”.

Thomas Hahn menar att kommunen hållit honom helt utanför affärerna och nu gör sig skyldig till avtalsbrott. Enligt kommunens Krister Stralström för dock parterna en dialog och han uppger att kommunen kan hjälpa Husmässan till ett annat läge, men inte nödvändigtvis i Botkyrka.

– I all enkelhet kan vi säga att han har ingen rätt att tilltvinga sig en försäljning för detta område. Att gå in och analysera juridiska paragrafer i en pågående diskussion känns inte rätt, säger Stralström.

Enligt Ebba Östlin har avtalet med Husmässan följts till punkt och pricka. Därför är det inte aktuellt för Husmässan att få arrendera eller köpa med tanke på en ny Hågelbyled.

– Det skulle bli kostsamt för Botkyrkaborna om vi behövde lösa ut honom, säger Ebba Östlin.

Fakta

Här är nya företagsområden på gång

Södra Porten i Eriksberg: 37 hektar
Loviseberg: 4 hektar
Riksten: 21 hektar
Alfred Nobels allé: 18 hektar
Botkyrka kommun tittar även på att utöka Bovallen mellan Vårsta och Skäcklinge.
Salems kommun: Inga nya företagsområden är på gång. Det sista som blev klart ligger vid Söderby gårds väg

Källa: Botkyrka och Salems kommun