Kampanj ska få ungdomar att fimpa drogerna

20 procent av alla killar i år 2 på gymnasiet har använt narkotika. Nu ska staden stoppa utvecklingen med en kampanj riktad mot föräldrarna.
20 procent av alla killar i år 2 på gymnasiet har använt narkotika. Nu ska staden stoppa utvecklingen med en kampanj riktad mot föräldrarna.
I Spånga har 20 procent av alla killar i år 2 på gymnasiet använt narkotika. Nu tar Stockholms stad nya tag för att minska cannabisbrukandet bland ungdomar.

– Kampanjen går ut på att öka föräldrars medvetenhet kring cannabis, säger Therese Holmkvist, projektledare.

Majoriteten av ungdomarna i Spånga-Tensta har inte testat narkotika. Men bland de som använt droger är cannabis absolut vanligast. Det vill staden nu få bukt med, med hjälp av en animerad film– riktad till föräldrarna.

– I en undersökning som vi gjorde för några år sedan efterfrågade föräldrarna mer kunskap och information om cannabis. Det är därför vi gör det här och nu för andra gången i samarbete med gymnasieskolorna, säger Therese Holmkvist, projektledare vid socialförvaltningen i Stockholms stad.

Enligt den senaste Stockholmsenkäten har 89 % av de niondeklassare som testat droger i Stockholms stad, använt sig av cannabis. I Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppgav 2014 20 procent av killarna och åtta procent av tjejerna att de testat droger.

– Nivåerna för cannabisanvändning bland ungdomar har legat ganska stabilt de senaste åren. Vi kunde se en ökning runt 2010 men det har nu minskat något. Det vi däremot vet är att nivåerna i Sveriges stora städer är högre än ute i landet. Användandet är större i storstäderna, säger Therese Holmkvist.

Det är tredje gången som Stockholms stad kampanjar mot cannabis. Alla vårdnadshavare till gymnasieelever i årskurs ett och två i Stockholm ska få ett mejl med information. Kampanjen har fått namnet ”Du spelar roll!” och enligt Therese Holmkvist, har en god och nära relation med sitt barn en starkt förebyggande effekt.

– Många föräldrar glömmer bort att de flesta ungdomar aldrig testar cannabis och att de flesta ungdomar låter bli för att mamma, pappa och andra förebilder förväntar sig det. Det är viktigt att ha en tydlig hållning som förälder och förväntar man sig att ens barn inte ska använda sig av cannabis gör det stor skillnad, säger hon.