Min lokala hjälte

Kampanj ska ge bättre koll på kemikalier

Kampanjveckan mot kemikalier ska minska belastningen på miljön.
Kampanjveckan mot kemikalier ska minska belastningen på miljön.
Kommunen kommer nästa vår att genomföra en kampanj för att skapa större medvetenhet om kemikalier i vardagen.

Kampanjen ska rikta sig både mot vanliga Väsbybor och företag i kommunen. Målet är att kampanjen ska bidra till mindre belastning på miljön.

Kampanjen ska pågå under en vecka och innehålla både föreläsningar och andra aktiviteter.

Kampanjen ska få kosta max 50 000 kronor och tas från pengar som redan avsatts för miljöstrategen i kommunen.

Idén till en kemikaliekampanj kom från Centerpartiet som skrev en motion i ärendet i slutet på förra året.