Hon kämpar för att erkännas som mamma

Skatteverket godtar inte syriska dokument för att styrka familjeband.
Skatteverket godtar inte syriska dokument för att styrka familjeband.
En kvinna i Upplands Väsby och hennes son kämpar för att få familjerelationen folkbokförd. De är inte ensamma. Skatteverket ger systematiskt avslag till ansökningar som styrks med syriska dokument och i 47 av 49 fall i fjol gick rätte på Skatteverkets linje.

I september beslutade Skatteverket att avslå en ansökan från en kvinna boende i Upplands Väsby. Hon och hennes 19-åriga son hade ansökt om att folkbokföra familjebanden.

För att styrka familjebandet hade de bifogat en DNA-analys gjord av Rättsmedicinalverket som sa att mannen med 99,99 procents sannolikhet var hennes son. Ändå blev det nej.

Att DNA-analys inte godtas som bevis för moderskap i Sverige beror på att folkbokföringen utgår från den juridiska föräldern, inte den biologiska föräldern.

De överklagade beslutet till förvaltningsrätten och bifogade DNA-analysen, ett syriskt födelsebevis för mannen, en syrisk familjebok och syriskt äktenskapsbis för kvinnan och mannen som sägs vara fadern. Men förvaltningsrätten gick på Skatteverkets linje.

Skatteverket hårdare än Migrationsverket

Det här är ett av många fall de senaste åren där Syrier får avslag på att folkbokföra familjerelationer. Flera av personerna som har fått avslag har redan bedömts ha en anknytning av Migrationsverket och beviljats asyl men Skatteverket gör bedömningen att dokumenten inte kan styrka familjerelationen.

– Oftast är det inga problem när en person beskrivit familjebilden i asylprocessen, då kan de uppgifterna tillsammans med handlingar från Syrien ligga till grund för folkbokföringen. Men om man vill rätta familjebilden i ett senare skede är det svårare att styrka uppgifterna med syriska dokument, säger Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

När familjebilden inte har utretts av Migrationsverket och det är upp till Skatteverket att göra bedömningen är det svårare att få igenom registrering med stöd av syriska dokument.

– Skatteverket tillämpar ett högre beviskrav än Migrationsverket för att styrka en anknytning mellan två personer. Migrationsverket väljer ibland att godta de syriska dokument som finns, exempelvis pass, för att styrka en anknytning trots att de egentligen inte säger något om anknytningen. Men Skatteverket är väldigt skeptiska till alla handlingar från Syrien, säger Peder Liljeqvist, kammarrättslagman i Kammarrätten i Jönköping.

Under 2017 har 49 avslag från Skatteverket om registrering av relation mellan förälder och barn i folkbokföringen prövats i förvaltningsrätten. Av dessa har 47 gått på Skatteverkets linje med hänvisning till att syriska dokument har lågt bevisvärdet.

Ny prövning kan innebära hopp

Att inte folkbokföras som familj kan innebära praktiska bekymmer i fall där barnet är under arton år.

– Om en förälder vill vidta åtgärder, som att se sitt barns läkarjournal men folkbokföringen inte visar att de är familj kan det ställa till problem, säger Peder Liljeqvist.

Men i tre fall har förvaltningsrätten istället gått på de överklagandes linje och gett bifall till att relationen ska registreras. Alla de tre fallen har tagits upp i Jönköpings tingsrätt. Då har man gjort bedömningen att flera dokument tillsammans med Migrationsverkets granskning av dokumenten kan styrka familjerelationen.

– Uppenbarligen tillämpar förvaltningsrätten och skatteverket olika beviskrav, säger Peder Liljeqvist.

Det är inte bara dokument som har utfärdats efter 2011 som avvisas som opålitliga av Skatteverket. Även dokument som utfärdats tidigare bedöms som opålitliga eftersom det finns risk att det är dokument som utfärdats senare med falskt datum.

Men det närmsta året kan det blir klarar hur handlingar från Syrien ska bedömas. Flera fall har överklagats till kammarätten i Jönköping och det är möjligt att de kommer att ta ställning till hur dokument från Syrien generellt ska värderas och även hur dateringen påverkar trovärdigheten.

– Men bara för att en dom säger att inte alla syriska dokument bör betraktas som opålitliga säger det inget om att syriska dokument som ska godtas.

Fakta

Irakiska, Somaliska och Syriska misstros

Handlingar från länder där staten saknar kontroll över myndigheter och samhällsinstitutioner bedöms ha lågt bevisvärde av Skatteverket. Handlingar som har utfärdats i Syrien och Somalia bedöms alltid ha lågt bevisvärde. Handlingar från Irak kan godtas men på grund av att utförandet av handlingarna skiljer sig stort åt är de svåra för Skatteverket att bedöma.

Källa: Skatteverket