Kampen för att få tågen att stanna

Det dröjer innan skip stop avskaffas i Häggvik.
Häggvik kan bli en av stationerna som där snabbpendeltågen inte stannar.
Öppningen av Citybanan i sommar ska bli ett jättelyft för pendeltågstrafiken.
Men inte för alla. Häggvik, Norrviken och Rotebro kan förlora stort - och bli av med hälften av tågen i rusningen.
Nu kämpar kommunen för att få landstinget att backa.

Det kallas för skip stop, eller snabbpendeltåg.

Mitt i Sollentuna har tidigare berättat om landstingets planer på att låta vart annat tåg i rusningen hoppa över mindre stationer för att vinna tid.

Bland förlorarna finns tre stationer i Sollentuna: Häggvik, Norrviken och Rotebro som då skulle få 4 avgångar per timme i stället för 8 som i dag.

– Färre tågstopp rimmar väldigt illa med de ambitioner vi har. Vi ser snarare ett behov av ökad trafik vid de här stationerna, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna.

Den senaste tiden har den politiska majoriteten i Sollentuna lobbat hårt för att få landstinget att ändra sig.

Härom veckan hade bland andra Henrik Thunes och stadsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Ardenfors (M) ett möte med ordföranden i landstingets trafiknämnd Kristoffer Tamsons (M) för att diskutera förslaget.

– Vi hade ett bra samtal där vi försöker hitta varandra. Normalt handlar den här typen av dialog om ett givande och tagande i form av bostäder. ”Om ni bygger bostäder, så bygger vi ut kollektivtrafiken”. I det här fallet har vi väldigt mycket att komma med, det är inte alla kommuner som har så konkreta och långtgående planer, säger Henrik Thunes och hänvisar till den stora utbyggnad som är på gång.

I Rotebro planeras det för 4000 nya bostäder fram till år 2030, och vi Häggviks handelsplats finns det planer på ytterligare 4000 – varav många redan finns i godkända detaljplaner.

Dessutom tillkommer Väsjöområdets 3800 bostäder – vars invånare på ett eller annat sätt ska ta sig till Häggvik för att åka pendeltåg.

– Landstinget har själva pekat ut Kista-Sollentuna-Häggvik som den största regionala kärnan på den norra sidan, påminner Henrik Thunes.

Framtidsargumentet får dock inget större gehör hos landstingsledningen.
Kristoffer Tamsons (M) säger till Mitt i Sollentuna att trafikförvaltningen inte enbart planerar sina tidtabeller utifrån framtida byggnation – de måste även ta hänsyn till hur underlaget ser ut just nu.

Om Sollentuna kommuns uppvaktning i frågan säger han såhär:

– De utgår från att Sollentuna ska få så många avgångar som möjligt. Det gör alla andra kommuner också, och min uppgift är att väga samman detta på ett sätt som möter så många behov som möjligt.

Kristoffer Tamsons poängterar samtidigt att det ännu inte finns något beslut, och att de siffror som har gått ut till kommunerna avser ett ”grundutbud” som kan kompletteras med ytterligare avgångar.

– Vi har precis inlett förhandlingar med staten, och min målbild är att vi ska köra så mycket trafik som möjligt, säger han.

Även Liberalerna i Sollentuna har lobbat hårt i frågan – både på gräsrotsnivå och gentemot deras partikamrater i landstinget.

– Det är ett väldigt tokigt beslut, men det är ett inriktningsbeslut så det går fortfarande att påverka. Vi kommer att gå långt för att kämpa för detta, säger Anna-Lena Johansson, vice ordförande i kommunstyrelsen och gruppledare för (L) i Sollentuna.

Nyligen lanserade de en namninsamling på nätet som hittills samlat över fem hundra underskrifter, och inom kort kommer de att följa upp detta med en fysisk kampanj där de går ut och ställer sig vid stationerna.

– Det finns ett väldigt stort intresse för det här. Vi ska bestämma ett slutdatum och sedan gå upp till trafikförvaltningen och lämna in underskrifterna, berättar Anna-Lena Johansson.

Fakta

Då spikas nya tabellerna

Februari 2017: trafikförvaltningen går ut med en ny remiss till alla berörda kommuner. I samband med detta kan de föreslagna tidtabellerna förändras.
April 2017: Trafikförvaltningen lämnar in en så kallad tåglägesansökan till Trafikverket. Först då står det klart hur trafikförvaltningen vill ha det.
September 2017: Trafikverket beslutar om tåglägen. Först då står det klart hur det blir.
December 2017: De nya tidtabellerna börjar gälla.
Tidsangivelserna är preliminära.

Källa: Trafikförvaltningen

Hur skulle du påverkas av försämrad turtäthet på pendeltåget?

Jon Godhe, Södermalm (arbetar i Häggik):

– Spontant tycker jag att det är tråkigt. Som det är nu behöver jag sällan vänta mer än 10 minuter på pendeltåget, det är suveränt.
Pari Isazadeh, Solna (arbetar i Häggvik):

– Det betyder mycket, varje minut är värdefull när man ska hinna till jobb och möten. Jag gillar inte alls det förslaget.
Ulrika Precht, Häggvik:

– Det skulle vara jättedåligt, nästan så att man funderar på att flytta. Det är på grund av att infrastrukturen fungerar bra som jag bor här, jag är helt beroende av det. Jag skulle definitivt överväga att skaffa bil om det genomförs.
Susanne Kullberg, Norrviken:

– Jag reser sällan, men rent principiellt tycker jag att det är ett korkat förslag. Det vore mer rättvist om alla får lika många avgångar, det är irriterande när man får vänta en kvart på tåget.
Birger Tillman, Häggvik:

– Det skulle inte påverka mig så mycket i min vardag, men jag tycker att det är tråkigt om det blir sämre. Speciellt i rusningstid. Jag förstår att folk blir upprörda.