Kan bli grannar med hästgödsel

NORRA DJURGÅRDEN Tusentals människor kommer att flytta in när nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden är färdigbyggd. Och de nya invånarna kan samtidigt bli grannar med en enorm komposthög med 3 000 ton hästgödsel. Det är Kungliga Djurgårdsförvaltningen som vill ha tillstånd för komposteringen av hästgödsel från Nationalstadsparken.

Östermalms stadsdelsförvaltning är positiv till att hästgödslet komposteras lokalt, men uttalar oro för lukten om det sker öppet ovan jord.