Kan bli kompromiss om Arlandaflyget

Rättegången om de bullriga inflygningarna till Arlanda är avslutad.

Men när domen kommer om två månader behöver inte äventyret vara över.

Det kan bli en ny rättegång – eller en kompromisslösning.

Flygen till Arlandas tredje bana bullrar in över Sollentuna och Upplands Väsby och både befolkningen och politikerna är trötta på situationen. Nyss avslutades rättegången i mark- och miljödomstolen. De två drabbade kommunerna kräver stopp på de låga inflygningarna när avtalet som tillåtit det går ut år 2018. Swed­avia kräver att få fortsätta.

Rättens ledamöter har själva, på plats, fått lyssna på bullret i de berörda områdena. Utslaget i domstolen väntas om knappt två månader. Om det blir negativt besked för kommunen kan den bestämma sig för att överklaga domen. Men det kan också bli fråga om en kompromisslösning, enligt kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M).

– I andra hand kan man införa en tidsplan för att successivt börja med kurvade inflygningar, säger han.

I Sollentuna drabbas uppskattningsvis 10 000 till 15 000 personer av bullret i kommunens norra delar.

– Rotebro har dessutom järnväg och motorväg som går rakt genom samhället. Det är tre stora bullerkällor. Vi vill undvika att de flyger rakt över huvudena på ­Rotebroborna.

Men i januari skrev Douglas Lithborn och flera andra ledande moderater ett debattinlägg där man krävde fortsatt flyg över Väsby.

”Fördelarna måste vägas mot nackdelarna, vilket tyvärr innebär buller över bland annat Väsby”, sa han då. I dag låter det annorlunda:

– Ingenting är svart eller vitt. Jag motsätter mig en stängning av bana tre. Om jag får välja mellan att ha kvar flyget som bullrar över Sollentuna eller en stängning av banan och minskad flygtrafik väljer jag att ha kvar Arlanda.

Vad tror du Rotebroborna säger om det resonemanget?

– Jag tror att de har förståelse för det. Vi ska försöka få bort flygbullret och hoppas att det inte ska innebära något så dramatiskt som att man stänger bana tre. Det vore förödande för samhällsutvecklingen om det skulle gå så långt, säger Douglas Lithborn.

Fakta

Får flyga över tättbebyggt område till 2018

1998 gavs tillstånd för en tredje bana på Arlanda.

Fram till den 1 januari 2018 får flygen lov att göra inflygningar över tätt­bebyggt område. Efter att avtalet löper ut ska de i stället göra kurvade inflygningar.

Nu menar Swedavia att det ännu inte finns teknik för att göra kurvade inflygningar. Sollentuna och Upplands Väsby hävdar motsatsen.

Enligt Swedavia hotas ­kapaciteten i rusningstid att halveras på flygplatsen.