Kan bli nationaldagsfirande i Spånga

Det kan bli ett lokalt nationaldagsfirande i Spånga-Tensta i år.
Det kan bli ett lokalt nationaldagsfirande i Spånga-Tensta i år.
I år kan det bli ett lokalt nationaldagsfirande i Spånga för första gången.

Nationaldagen och juni kan kännas långt bort. Men på stadsdelsnämndens nästa möte väntas förslaget om att ordna ett lokalt nationaldagsfirande i stadsdelen godtas.

Stadsdelsnämnden planerar också att ge förvaltningen i uppdrag att avsätta medel från demokratiutvecklingen för att anordna ett nationaldagsfirande.

Förslaget kommer från en skrivelse av bland annat Ole-Jörgen Persson (M). Enligt skrivelsen är det olyckligt att det inte arrangerats ett nationaldagsfirande i stadsdelen innan och att ett firande skulle fortsätta utveckla och stärka samhörigheten.

Politikerna bakom förslaget ser gärna att firandet sker i samband med lokala organisationer och andra intressenter.

I nuläget är det inte klart var i stadsdelen Spånga-Tensta ett eventuellt firande kan tänkas arrangeras.