Kan bli tal om fler paviljonger

Det kan bli tal om att beställa fler paviljonger under nästa år.
Det kan bli tal om att beställa fler paviljonger under nästa år.
Nästa år ska Lidingö kunna ta emot 242 flyktingar som har fått asyl. Antalet är en ökning med 41 procent. Lidingö stad står inför stora utmaningar med att få fram bostäder.

Sveriges regering beslöt i vintras att kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända personer som anvisas till respektive kommun. Detta beslut går inte att överklaga. För Lidingös del innebar detta att 171 nyanlända, de som har fått uppehållstillstånd, ska beredas plats i år.

I förra veckan blev det klart hur många nyanlända som Stockholms kommuner ska ta emot nästa år. Lidingö ska ta emot 242 personer, en ökning på 41 procent i jämförelse med i fjol. Ett skriande problem för Lidingö är att försöka få tag i bostäder.
Pernilla Duvström, chef för fastighetskontoret:
– Vi jobbar på som vi har gjort i år, vi går igenom de bestånd som finns och tittar på vad vi kan få från olika fastighetsvärdar.

I årets bostadsmarknadsenkät från Boverket bedömer 272 kommuner, eller 94 procent, att de har ett underskott på bostäder för nyanlända personer.
Lidingö stad beslöt nyligen att köpa två paviljonger för sammanlagt 50 boenden. Men räcker detta?
– Det vet jag inte i dags läget. Det är inte uteslutet att vi behöver beställa ytterligare paviljonger, säger Pernilla Duvström.
De beställda paviljongerna beräknas komma till sommaren.
Hur många bostäder får ni via Lidingöhem, privata fastighetsvärdar och privatpersoner varje månad?
– Det kan jag inte riktigt svara på. Just nu bygger vi om ett våningsplan i Högsätra (i före detta Lidingö sjukhus) för flyktingar, så det varierar lite, säger Pernilla Duvström.
Kommer Lidingö klara av att ge ytterligare 242 nyanlända bostäder nästa år?
– Det är inte lätt, men vi måste lösa det, säger hon.
Enligt Pernilla Duvström kommer ett beslut tas ungefär vid årsskiftet var de två paviljongerna ska sättas upp på Lidingö.

När det gäller ensamkommande flyktingbarn så ska Lidingö kommun kunna ta emot 189 barn i år. Hur blir under 2017?
– Det antal som Migrationsverket räknade ut för i år är från 1 april. Andelstalet för 2017 kommer först i mars nästa år. Det är inte säkert att det blir några förändringar i antal under nästa år, säger Margaretha Johnsson, på enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsens integrationsavdelningen.