Kan bli vräkt efter socialens misstag

Socialen skulle sköta om mannens hyror. Men åtta av tolv hyresinbetalningar betalades för sent.

Nu riskerar han vräkning på grund av socialens missar.

Mannen fick ekonomisk hjälp från socialtjänsten i Rinkeby-Kista till bland annat hyra och el. Eftersom han hade svårt att själv sköta sin ekonomi skulle socialtjänsten betala hyran direkt till hyresvärden. Men socialtjänstens egen utredning visar att åtta av tolv utbetalningar sedan slutet av 2010 betalades för sent. Och nu riskerar mannen vräkning.

Enligt Ulrika Axelsson, chef för ekonomiskt bistånd i stadsdelen, berodde situationen på att personen varje månad på nytt var tvungen att ansöka om hjälp med hyran. Det skedde i tid varje gång, men mannen glömde att skicka med hyresavin. I stället för att meddela om missen valde socialtjänsten att inte göra någonting alls.

– Det saknades handlingar och de som skulle fatta besluten kunde inte fatta dem. Då gjorde man inte något och tiden löpte på, säger Ulrika Axelsson.

Varför måste någon som ni betalar in hyran åt ansöka på nytt varje månad?

– Du har inte självklar rätt till bistånd utan det utreds varje månad.

Fallet är nu anmält till Socialstyrelsen via en lex Sarah-anmälan. I anmälan, som skrevs av stadsdelsförvaltningen, framgår att socialtjänsten redan i juni 2011 kontaktades av ett inkassobolag om de försenade inbetalningarna. Då betalades personens hyresskuld men samtidigt fortsatte förseningarna i fem månader till.

I anmälan framgår också att myndigheternas rutiner nu ska ha ändrats. Ärenden får, enligt Ulrika Axelsson, inte längre ligga utan beslut.

– Man måste ta ställning, antingen avslå eller bevilja. Det är egentligen ganska elementärt. Man kan inte ligga i ett mellanläge. Det blir rättsosäkert.

Om en person glömmer att skicka med ett papper, är det inte enklast att bara ringa upp då?

– Då måste vi vara aktiva, och det var vi ju inte här. Förfaringssättet eller rutinerna har ju egentligen inte förändrats. Det här skulle vi ha hanterat korrekt från början. Men vi har inte gjort det i det här fallet.

Socialen har kontaktat mannens hyresvärd och berättat att förseningarna berott på dem och inte hyresgästen, men bostadsbolaget har ännu inte beslutat om mannen får bo kvar.

Fakta

Lex Sarah

Socialtjänster är skyldiga att anmäla missförhållanden inom verksamheten till Socialstyrelsen.

Både missförhållanden och risker för missförhållanden ska rapporteras.

Namnet kommer från undersköterskan Sarah Wägnert som uttalade sig i medier om vanvård på sin arbetsplats.

Källa: Socialstyrelsen