Nu kan centrumplaneringen starta

lidingö centrum
Småstadskaraktären ska bibehållas.
Nu har projektskrivelsen för Lidingö centrum godkänts av politikerna. Planeringen kan nu gå in i skapt läge.

Den 3 juni antog kommunstyrelsen på Lidingö det projekt-PM för Lidingö centrum som tagits fram i samråd med centrumägaren Grosvenor Europe.

Detaljplaneringen av området kan nu börja. Att PM:et är godkänt betyder nämligen inte att man kan sätta spaden i backen direkt. Nu fortsätter planeringen i nära dialog med Lidingöbor och näringslivet.

Stadens vision är att behålla karaktären av ett småstadscentrum utomhus. Staden vill skapa en attraktiv, spännande och miljösmart stadsdel med butiker, restauranger, arbetsplatser, bostäder och fler mötesplatser.