Nu kan ekbarkborren flytta in

Ekbarkborre
Ekbarkborren är utrotningshotad.
När SL började bygga den nya bussdepån i Tomteboda fälldes ett antal ekar i området. Då riskerade den bredbandade ekbarkborren att försvinna. Men nu kan den bo kvar, på sätt och vis.
Den bredbandade ekbarkbocken finns endast på några få platser i Stockholmstrakten, främst på Djurgården.
Arten är numera rödlistad, vilket innebär att det är stor risk att den dör ut.
En av platserna där den finns är Tomteboda. Men även den boplatsen höll på att gå om intet.

Ekar fälldes

När SL började bygga den nya bussdepån fälldes i vintras ett antal stora ekar – nödvändiga för ekbarkborrens överlevnad.
Men nu är den lilla baggen räddad. Enligt ett pressmeddelande bygger SL nu en faunadepå som består av sparad ved från de fällda ekarna.

Lägger ägg i död ved

Trädstockar och grenar har samlats ihop för att förmultna och förvandlas till död ved, som den bredbandade ekbarkborren behöver för att kunna överleva och lägga ägg.
”Förhoppningen är att de nya skalbaggarna som kläcks i faunadepån ska sprida sig till närliggande områden med ekar” står det i pressmeddelandet.