Kan få böta för ljusstark skylt

Norra Djurgården Stockholms stad hotar med vite mot den fastighetsägare som satt upp en ljusskylt med reklam vid Roslagsvägen. Om inte skylten tas bort kommer kommunen kräva att 500 000 kronor betalas i viten. Redan i maj 2014 kom klagomål in från allmänheten mot att skyltens starka ljus kunde störa i trafiken. Ägaren har i ett utlåtande sagt att problemet med ljuset bara förekom under en kort period under fjolåret.

Men kommunen menar nu att skylten inte har det tillstånd från länsstyrelsen som behövs för att sitta på platsen. Därför erbjuder Stockholms stad att se till att den tas bort.