Så kan Hammarbyskogen komma att se ut

Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen.
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen.
Nu har den första markanvisningen och inriktningsbeslutet tagits för projektet i Hammarbyskogen. 400 lägenheter, en ny idrottsplats, skolor och garage planeras i ett helt nytt kvarter mellan Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Som Mitt i tidigare rapporterat planeras ett helt nytt kvarter mellan Hammarbyhöjden och Björkhagen. 150 hyresrätter och 250 bostadsrätter ska byggas i skogen norr om korsningen mellan Finn Malmgrens väg och Ulricehamnsvägen. I området planers även en grundskola och en förskola.

Den första markanvisningen i Hammarbyskogen, del av grönområdet norr om Hammarbyhöjden, togs i exploateringsnämnden den 12 oktober. Samtidigt togs inriktningsbeslut för projektet. Markanvisning för hyresrätter gick till Stena Fastigheter. Einar Mattsson fick markanvisning för både hyresrätter och bostadsrätter. Folkhem Trä och Borätt fick markanvisning för bostadsrätter.

För att kunna bygga i området måste man riva förskolan Sjöfararen. Tanken är att den ska ersättas med en ny förskola i den södra delen av parken Galgbacken i Hammarbyhöjden. I området planeras även en ny grundskola.

– Grundskolan ska vara för 1200 elever, den ska även ha en egen gymnastikhall, säger Miroslav Vujicic, handläggare på exploateringskontoret.

För att kunna bygga i området måste man även flytta Hammarbyhöjdens idrottsplats. Den ska dock inte försvinna utan planen är att anlägga en ny idrottsplats i området. För att de som flyttar in ska ha någonstans att ställa sina bilar kommer man att bygga ett gemensamt parkeringsgarage under idrottsplatsen.

Bygget är en del i stadens mål att koppla samman Hammarbyhöjden med Hammarby sjöstad. Byggstart är planerad till år 2021. Första inflyttningar kan ske 2023 och vara färdigbyggt cirka år 2025.