Kan inte äta själv – nekades stöd

JÄRFÄLLA En kvinna i 50-årsåldern har rätt till personlig assistans slår Förvaltningsrätten fast i en dom.

Kvinnan hade överklagat ett beslut av socialnämnden där de ansåg att hon inte tillhör den personkrets som har rätt till stöd och service för funktionshindrade.

Förvaltningsrätten anser dock att kvinnans behov av hjälp är av den karaktären att hon har rätt till personlig assistans.

Bland annat behöver den 50-åriga kvinnan hjälp med att äta, med på- och avklädning, liksom hjälp med den personliga hygienen, bedömer Förvaltningsrätten.